Είσαι Ιδιοκτήτης

Έχετε παλιό ακίνητο ή οικόπεδο;

Στην Green Properties αναζητούμε συνεχώς παλιά ακίνητα ή οικόπεδα σε Ελλάδα και Κύπρο για αγορά ή αντιπαροχή. Εάν είστε ιδιοκτήτης και επιθυμείτε να συνεργαστούμε, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Στοιχεία Επικοινωνίας Ιδιοκτήτη