ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021-2022

με την GREEN Properties

Η GREEN Properties, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ενεργειακών κατοικιών Α + στην Ελλάδα και την Κύπρο, βρίσκεται δίπλα σας για να ξεκινήσετε και να ολοκληρώσετε δωρεάν και με επιτυχία την αίτησή σας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021-2022».

Είναι συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που σας παρέχει επιδότηση έως 75% σε παρεμβάσεις έως €28.000 για να βελτιώσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια, αυξάνοντας έτσι και την αξία του.

Εξασφαλίστε τη θέση σας στο «Εξοικονομώ 2021-2022». Καλέστε μας στο 2160000038 σήμερα ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας

Εξοικονομώ 2021-2022

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες με επιδότηση έως 75% προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια, αυξάνοντας έτσι την αξία του.

Όπως γνωρίζετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Aυτονομώ» έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης είναι μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού του προγράμματος.

Για να εξασφαλίσετε λοιπόν τη θέση σας με επιτυχία, καλέστε μας σήμερα στο 2160000038 ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα στο τέλος της σελίδας, για να ξεκινήσουμε μαζί την προετοιμασία της αίτησης σας.

Γίνεται μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς στήριξης ενεργειακής εξοικονόμησης καθώς και αυτονόμησης με εισαγωγή νέων τεχνολογιών που χαρακτηρίζουν ένα “Έξυπνο Σπίτι” με εγκατάσταση συστημάτων Smart Home . Όλα αυτά σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης, με αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης και με ειδικά κίνητρα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να κάνει το σπίτι του καινούργιο και πιο έξυπνο.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος υπάρχουν δύο (2) διακριτοί τύποι αιτήσεων: ι. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία).

Η  μονοκατοικία ή πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

✓ Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

✓  Υφίσταται νόμιμα φέροντας οικοδομική άδεια.

✓  Δυνατότητα μόνο για (1) μια αίτηση ανά ΑΦΜ ωφελούμενου.

✓  Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της ενεργειακής κλάσης «Γ» και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

 Για όλους τους τύπους αίτησης (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών), υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ, ώστε να εξασφαλίζεται Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Για τη νομιμότητα της κατοικίας ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά νομιμοποιητικά της έγγραφα. Τίθεται υπόψη πως θα απαιτηθεί η υποβολή σε μεταγενέστερο στάδιο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας (αφορά τις επιλέξιμες αιτήσεις).

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών (ενεργειακής εξοικονόμησης, έξυπνων συστημάτων και ενεργειακής αυτονόμησης):

  • 28.000€ ανά επιδοτούμενη κατοικία ή 200€/m² κύριας κατοικίας.
  • ή το γινόμενο των m² επί τις Kwh(κιλοβατώρες) εξοικονόμησης επί το 1,00€

Η ιδιωτική συμμετοχή του ωφελούμενου μπορεί να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με τραπεζικό δανεισμό.

4 έως 6 έτη με επιδότηση 100% επιτοκίου

100% επιδοτούμενο κόστος από το πρόγραμμα της αμοιβής του συμβούλου έργου

100% επιδοτούμενο κόστος από το πρόγραμμα για την έκδοση Α και Β ΠΕΑ

100% επιδοτούμενο κόστος από το πρόγραμμα για την έκδοση ΗΤΚ

Ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία εισοδήματος

Το ποσοστό επιδότησης, στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021-2022», φτάνει έως και 75% και κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Ο προϋπολογισμός εργασιών φτάνει μέχρι και τις 28.000€ ανά αίτηση.

Στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχουν δυο (2) διακριτοί τύποι αιτήσεων :
1) Η αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας.
2) Αίτηση πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία).

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

≤ 5.000

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

≤ 10.000

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

75%

COVID-19 PREMIUM 2020-2021:

10%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε B (min):

-

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

70%

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

≤ 10.000

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

≤ 20.000

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

65%

COVID-19 PREMIUM 2020-2021:

10%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε B (min):

10%

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

85%

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

> 10.000 – 20.000

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

> 20.000 – 30.000

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

55%

COVID-19 PREMIUM 2020-2021:

10%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε B (min):

10%

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

75%

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

> 20.000 – 30.000

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

> 30.000 – 40.000

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

50%

COVID-19 PREMIUM 2020-2021:

10%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε B (min):

10%

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

70%

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

> 30.000 – 50.000

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

> 40.000 –70.000

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

45%

COVID-19 PREMIUM 2020-2021:

10%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε B (min):

10%

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

65%

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

> 50.000 – 90.000

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 

> 70.000 – 120.000

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

35%

COVID-19 PREMIUM 2020-2021:

10%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε B (min):

10%

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

55%

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

ΤΥΠΟΥ Α

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

60%

COVID-19 PREMIUM 2020-2021:

10%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε B (min):

10%

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

80%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ATOMIKO EIΣΟΔΗΜΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
1
≤ 5.000
≤ 10.000
75%
65%
2
> 5.000 – 10.000
> 10.000 – 20.000
70%
60%
3
> 10.000 – 20.000
> 20.000 – 30.000
55%
45%
4
> 20.000 – 30.000
> 30.000 – 40.000
45%
40%
5
> 30.000
> 40.000
40%
40%

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος. 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

  • Νέα θερμομονωτικά/ θερμό-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες (κουφώματα αλουμινίου).
  • Πλαίσιο αλουμινίου συμπεριλαμβανομένου και του υαλοπίνακα  επιτυγχάνοντας τη μέγιστη ενεργειακή αναβάθμιση.
  • Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και τα εξώφυλλα κουφωμάτων με ξεχωριστό προϋπολογισμό.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, ενώ γίνεται και τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία  η τοποθέτηση εξωτερικής. Μόνωση γίνεται επίσης στην ταράτσα του ακινήτου και στην πυλωτή.

Η εγκατάσταση νέου συστήματος ψύξης – θέρμανσης γίνεται με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας ή με σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Η εγκατάσταση/ αντικατάσταση αφορά στο σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής. Συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση νέου ή η αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα φυσικού αερίου. Εξαιρούνται οι δαπάνες για καυστήρα και δεξαμενή πετρελαίου και οι τερματικές μονάδες απόδοσης.

Αφορά στην εγκατάσταση/αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για παροχή ζεστού νερού χρήσης.
Η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για την παροχή ΖΝΧ, είναι υποχρεωτική για όσες κατοικίες δεν υπάρχει σχετικό εγκατεστημένο σύστημα.

Με νέας τεχνολογίας inverter, ενεργειακής κλάσης Α+ και πάνω (μέχρι 3 κλιματιστικά/ κατοικία).

Αφορά σε εργασίες και τεχνολογίες που:

α) προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας,
β) συγκεντρώνουν, αναλύουν και παρουσιάζουν τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας,
γ) προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης για την επίτευξη της βέλτιστης εξοικονόμησης ενέργειας.

Γιατί να επιλέξω την GREEN Properties;

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ετοιμάσετε την αίτηση σας τώρα, ακόμη και αν δεν έχει ανοίξει το πρόγραμμα. Όπως γνωρίζετε τα πρόγραμματα Εξοικονομώ έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση και η κατάθεσης αίτησης είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης . Έπειτα θα γίνει αξιολόγηση των αιτήσεων από το πρόγραμμα βάσει κριτηρίων.

Είστε ιδιοκτήτης ακίνητου ή οικοπέδου;

Διαθέσιμα ακίνητα

Το σπίτι δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό! Εξερευνήστε τον κατάλογο μας με τα διαθέσιμα προς πώληση σύγχρονα διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου και βρείτε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Μείνετε Μαζί μας

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
για να μαθαίνετε πρώτοι τις νέες ευκαιρίες

Πατώντας “αποστολή”, συμφωνείτε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τις πληροφορίες
που μας δώσατε σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.